HISTORIA PRZEDSZKOLA
Image
Założycielką  Przedszkola Nr 7 z siedzibą przy  ul. Waryńskiego 30,  była mgr Jadwiga  Błaszczyk,  która od 1 września 1973 roku pełniła obowiązki dyrektora. Początkowo funkcjonowały w budynku dwa oddziały a w roku 1974 po uzyskaniu dalszych pomieszczeń zajmowanych przez lokatora powstał trzeci oddział. W roku szkolnym 1983/84 utworzono filię przedszkola z dwoma ogniskami, które miały swoją siedzibę w świetlicy należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” przy ul. Szenwalda. Pod koniec lat 80-tych oddziały z ul. Szenwalda zostały przeniesione do pomieszczeń przy ul. Żeromskiego i funkcjonowały do roku 1995. Od 1 września 1995 roku filia została przeniesiona do budynku Żłobka Miejskiego.

Funkcję dyrektora pełniły kolejno, w latach:

  • 1973 – 1993 mgr Jadwiga Błaszczyk
  • 1993 – 2005 mgr Teresa Koruna
  • od 1 września 2005 mgr Jadwiga Mączka

Z dniem 1 września 2005 nastąpiło przekształcenie naszej placówki w  Publiczne Przedszkole nr 7
z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską. Aktualnie posiadamy osiem oddziałów -pięć grup przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat i trzy grupy wczesnoprzedszkolne- dzieci od czterech miesięcy do 3 lat  . W uzasadnionych przypadkach liczba oddziałów może ulec zmianie.
W związku z przejściem na emeryturę pani dyrektor mgr Teresy Koruny obowiązki dyrektora w nowopowstałej placówce objęła mgr Jadwiga Mączka; stanowisko kierownika grup najmłodszych sprawuje mgr Barbara Cichowicz z wykształceniem kierunkowym wyższym pielęgniarskim. 
 
Nasze przedszkole systematycznie się rozwija i zmienia swój wygląd. Na przestrzeni ostatnich lat wykonano szereg prac remontowo-budowlanych, znacznie poprawiając warunki w jakich placówka może funkcjonować. Zmodernizowano także place zabaw, wyposażając je w nowoczesny sprzęt dostosowany do wieku dzieci. Nie poprzestajemy na tym. Wśród planowanych zadań na lata następne znalazł się między innymi remont  traktu kuchennego, a także wymiana chodników przed wejściem do budynku i ogrodu.
Image
 
© 2024 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku
Template by Hilliger Media

 

Start arrow Historia